Dřevěné brikety a pelety

Výroba

Jedná se o zpracování dřevního odpadu (pilin) tak, aby masa o velkém objemu s vysokou vlhkostí a malou výhřevností, byla technologicky upravena na ekologické palivo, které má minimální nároky na skladování, má dobrou výhřevnost a je cenově dostupné.K výrobě jsou používány piliny u kterých je zaručeno, že neobsahují žádné znečišťující příměsi. Tyto jsou nejdříve zbaveny vlhkosti a potom za vysokého tlaku mechanicky slisovány do požadovaného tvaru. Tento proces probíhá bez použití pojiv, či jiných přídavných látek. Jedná se o zpracování, které využívá obnovitelných zdrojů a vytváří ekologicky šetrné palivo, které nepoškozuje životní prostředí.

Dřevní brikety a jejich ekologické výhody

  • tvoří pouze malé množství popela, které se dá využít jako výborné minerální hnojivo
  • neobsahují síru
  • jedná se ekologický čisté palivo s vysokou výhřevností

Porovnání výhřevností a účinností některých paliv

Palivo Výhřevnost v MJ Účinnost v %
Černé uhlí 22,5 55
Hnědé uhlí 13,4 55
Dřevěné brikety, pelety 18,5 75
Dřevo 14,6 75
Štěpka 12,5 75

Použití

Dřevěné brikety jsou vhodné do všech typů kotlů na tuhá paliva, uzavřených i otevřených krbů a do všech typů kamen.
Brikety hoří nejprve mírným plamenem a potom žhnou.
Při plnění spalovacího prostoru se doporučuje zaplnit pouze do jedné poloviny, protože dřevěné brikety při hoření zvětší svůj objem.
Doba hoření (žhnutí) se pohybuje mezi 3 až 5ti hodinami. Záleží na přívodu vzduchu a na použitém druhu topeniště.

Skladování

Brikety je potřeba skladovat v suchém prostředí, v opačném případě může dojít k poškození.