O firmě

Společnost byla založena jako stavební firma zápisem do obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě v roce 1992, oddíl C, vložka 3712.

V roce 1993 se společnost začala zabývat výrobou ekologického paliva, zejména dřevěných briket a palivového dřeva. Postupem času se tato výroba stala stěžejním výrobním programem firmy. Zpočátku se velká část produkce vyvážela do zahraničí, převážně do Rakouska a Německa. S rostoucí informovaností na domácím trhu se však zájem rozšířil i u českých odběratelů. A to jak velkých firem, tak drobných odběratelů, kteří se každoročně vracejí, aby doplnili své zásoby.

Od roku 2006 jsme se také začali zabývat vlastní výzkumnou a vývojovou činností v oblasti vývoje dřevozpracujících strojů.

Od roku 2007 jsme držiteli certifikátů, které splňují požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005 na systémy environmentálního managementu.

Za dobu existence firmy jsme si vybudovali stabilní síť odběratelů v České republice i v zahraničí, která se stále udržuje a vylepšuje. Zároveň se snažíme získávat i nové zákazníky a to především kvalitou našich výrobků a odborným přístupem.