EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program Potenciál

Dotační program: Operační program „Podnikání a inovace“, Prioritní osa 4 – Inovace, Program „Potenciál“
Číslo projektu: 4.2 PT01/112
Název projektu: Výzkumné a inovační technologické centrum OSTAX
Příjemce dotace: OSTAX, spol. s r.o.
Datum zahájení projektu: 1.2.2008
Datum ukončení projektu: 31.10.2010
Místo realizace projektu: Jarcová 71, 75701 Valašské Meziříčí

Popis projektu

Podstatou a cílem projektu je využít dlouholeté zkušenosti žadatele v oblasti zpracování biomasy a vybudovat v rámci areálu společnosti OSTAX, spol s r.o. v Jarcové u Valašského Meziříčí výzkumné,vývojové a inovační technologické centrum zaměřené na výzkum a vývoj v oblasti zpracování a využívání biomasy, včetně navazujících technologií a strojního zařízení na zpracování biomasy.

Zpět na seznam projektů