Střešní šindel

Dřevěný střešní šindel

Je tradiční střešní krytina původních lidových staveb. Používá se však i na obklady štítů nebo fasád domů. Naše společnost nabízí tzv. alpský štípaný šindel. Tento šindel nemá pero a drážku a je vyroben z modřínové kulatiny. Štípaný šindel má oproti řezanému až trojnásobnou životnost.
Ukládaní na střechu je možné dvěmi způsoby. A to buď ve dvou, nebo ve třech vrstvách. Na hospodářské budovy a stavby se používá "dvouvrstvé ložení" a na obytné budovy se klade ve třech vrstvách. Při pokládce ve třech vrstvách je zabezpečeno, že při propuštění dešťových kapek první vrstvou odvedou další vrstvy vlhkost spolehlivě pryč.

Jeden metr čtvereční této krytiny váží přibližně 30 - 50 kg.

Při správném uložení střechy a pravidelném udržování může mít takováto střecha životnost až 60 let. Pravidelným udržováním se rozumí aplikovat co 5 - 8 let nátěr, kterých je v současné době na výběr velké množství. Nátěr se provádí zásadně v období, kdy je teplé počasí. Šindele jsou seschlé a impregnace se dostane i do spar.