Výrobky ze dřeva

Sortiment

  • palubky a podlahovky, palety, EUR palety, OSB desky a jiné
  • provádíme tepelné ošetření obalového dřevěného materiálu

Palubky

Jsou dřevěné profilované lamely s takzvanou perodrážkou, které je možné použít k obložení interiérových a exteriérových stěn, stropů, štítů a podhledů. Palubky jsou vyrobené především z jehličnatého řeziva a prodávají se bez povrchové úpravy. Záleží pak na konečném spotřebiteli jakou finální úpravu zvolí. Na našem trhu jsou běžné k dostání mořidla, laky, lazury, vosky, aj. Palubky jsou obecně děleny podle normy ČSN 492110 do 4 jakostních tříd. Jakostní třída je přidělena podle pohledové strany palubky. Jedná se o třídy A, AB, BC a C. S ohledem na požadavky našich zákazníků nabízíme hlavně kvalitu třídy AB a C o tloušťce 12,5 - 19 mm, šířce 96 - 146 mm a délkách mezi 3 - 5 m.

Podlahovky

Jedná se také o lamely s perodrážkou o tloušťkách 24 - 28 mm, šířce 146 mm a délce 4 - 5 m. Skladem máme zejména podlahovky z jehličnatého dřeva bez povrchové úpravy.

Vzhledem k tomu, že jsou palubky i podlahovky vyrobeny z "živého" materiálu, měli byste je vždy před montáží uložit do prostoru, ve kterém budou instalovány, na dobu 14 až 30 dní. Teplota v místnosti by se měla pohybovat mezi 18 až 25 oC.

Tepelné ošetření

Na základě osvědčení funkční způsobilosti zařízení na ošetření, vydaného Státní rostlinářskou správou, oddělením mechanizace v Brně, pod č.j. SRS 2385/2006 jsme oprávněni provádět tepelné ošetření obalového dřevěného materiálu. Jedná se o ošetření při němž se dosáhne teploty min. 56 oC po dobu min. 30 minut v nejširší části špalku. Na základě zkoušky o funkční způsobilosti je naše zařízení schopno plnit požadavky směrnice FAO: Pub. No. 15: Guideline for regulating wood packaging material in international trade, 2002. Po provedeném ošetření Vám bude obalový materiál označen přidělenou značkou a dále Vám bude vystaven písemný protokol v českém nebo anglickém jazyce.